Reglament 

La Transiscar 2016 és la marxa ciclista amb Bicicleta Tot Terreny (BTT) més antiga de les terres de ponent. 

Podran participar a la Transiscar 2016 els nascuts l’any 2002 o anteriors. Excepcionalment es podran inscriure menors nascuts a partir de l’any 2003 que tinguin la llicència de la Federació Catalana de Ciclisme en vigor o que hi hagi una persona major d’edat que participi a la cursa i es faci responsable del menor i es comprometi a pedalar al seu costat durant tot el recorregut. 

Els menors de 18 anys, en el moment de recollir el Dorsal, hauran de portar una autorització dels pares o tutors que podreu descarregar d’aquesta web i portar-la el dia de la cursa emplenada i signada, adjuntant una fotocòpia del DNI del pare o tutor. 

Acceptació reglament menors 14 anys sense llicència.doc

Acceptació reglament menors 18 anys.doc

Per participar a la Transiscar serà requisit indispensable estar en possessió de la corresponent llicència federativa o bé haver abonat l’import de l’assegurança d’un dia. Cal portar la llicència el dia de la cursa i ensenyar-la a l’organització. 

És obligatori l’ús de casc protector.  

Es recomana facilitar a l'organització un número de telèfon mòbil al qual es pugui localitzar al corredor o a altres persones estretament relacionades en cas de necessitat o emergència, així com per a les comunicacions relacionades amb el procés d'inscripció i classificacions.

Es tracta d’un circuit controlat però no tancat al trànsit, per tant hi podem trobar circulació tant de persones com de vehicles, preguem que extremeu la precaució. 

Cal respectar el recorregut marcat. En cas d’abandonament voluntari de la cursa o accident, adreceu-vos al control més proper per a rebre assistència i informar-ne a l’organització. 

La Transiscar 2016 ofereix tres circuits possibles de 35, 60 i 75 km. respectivament. L’accés al circuit mitjà es realitza en el Km 18 i es tancarà passades 1 hora i 15 minuts de l’inici de la cursa.L’accés al circuit llarg es realitza en el Km 46 i es tancarà passades 3 hores de l’inici de la cursa.

L’organització no es fa responsable dels danys materials i/o personals que els participants puguin patir ni els que puguin causar als altres inscrits o a tercers tant abans com durant o desprès de la cursa. 

L’organització farà pública, perquè en tinguin constància tots els participants, una llista amb el temps invertit per cada corredor a completar el recorregut. A aquest efecte s’elaboraran classificacions separades per circuits i categories, que podran ser consultades a l’acabar la cursa a la web. 

La inscripció quedarà formalment realitzada quan el corredor surt al llistat d’inscripció amb el seu dorsal corresponent (això es immediat desprès d’haver efectuat el pagament), de manera que si no sortiu al llistat d’inscrits és perquè el pagament ha resultat erroni, en aquest cas torneu-ho a provar.  

El sol fet d’inscriure’s a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.